Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

dinsdag 1 november 2011

Test afwasmachines: kiezen uit 800 modellen


Op dit moment zijn er ruim 800 verschillende vaatwassers te koop. Kiezen uit zo’n grote hoeveelheid modellen en typen is lastig, want ze verschillen behoorlijk. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in uitvoering.
De eerste vraag lijkt een gemakkelijke: wordt het een inbouwvaatwasser of een vrijstaande? Gaat het om een vrijstaande vaatwasser, dan is de keuze niet zo moeilijk. Betreft het een inbouwvaatwasser dan zijn er veel verschillende soorten inbouwmodellen.
Een volledig geïntegreerde vaatwasser zit verborgen achter de deur van een keukenkastje. Het bedieningspaneel zit bij dit type op de bovenrand van de deur.
Voor wie dat maar lastig vindt is een geïntegreerde vaatwasser een goede optie. De deur van het keukenkastje bedekt dan het grootste deel van de vaatwasser, maar bovenaan blijft het bedieningspaneel zichtbaar en is dus van buitenaf te gebruiken.
 

De afgelopen jaren zijn vaatwassers flink zuiniger geworden. Dat een vaatwasser weinig stroom gebruikt is prettig voor het milieu en natuurlijk de portomonee. Branche organisatie Vlehan berekende dat de vaatwasser een gezin in 1990 zo’n 335,- per jaar aan wateren energie kostte, nu is dat nog zo’n 75,-.
Het is aan te raden om op het energielabel te letten. Steeds meer fabrikanten gebruiken een nieuw energielabel met de klassen: A, A+, A++, A+++. Vaatwassers in de hoogste zuinigheidsklasse (A+++) verbruiken tot 30% minder stroom dan die in klasse A. Apparaten in klasse A++ verbruiken tot 21% minder stroom ten opzichte van apparten in klasse A. Onder het energiegebruik valt ook het standby verbruik: het energiegebruik als het apparaat uit staat.
Helaas is het voor de consumentenbond niet mogelijk om alle vaatwassers te testen, vandaar dat ze de populairste modellen van Nederland hebben getest. Daarnaast hebben ze gelet op nieuwe, bijzondere modellen. Dit is momenteel bijvoorbeeld de vrijstaande vaatwasser van Smeg, de BLV2. Deze designvaatwasser is van top tot teen uitgevoerd in een jaren 50-stijl en verkrijbaar in 8 opvallende kleuren.
Onderstaand vind u de uitslagen van de consumentenbond test:


Test dishwashers: 800 models to choose from
Currently there are over 800 different dishwashers for sale. To choose from a large number of models and types is hard because they differ considerably. Not only in quality but also in version.

The first question seems easy: is it going to be a built-in dishwasher or a free standing? If it is a freestanding dishwasher the choice is not so difficult. If it is a built-in dishwasher there are many different types of built-in models.
A fully integrated dishwasher is hidden behind the door of a cupboard. The control panel is included in this type on the top edge of the door.
For those who find this difficult than is an integrated dishwasher a good option. The door of the cupboard covers then the most of the dishwasher, but at the top the control panel will be visible and usable from the outside.

In recent years, dishwashers have become considerably more economical. That a dishwasher uses less power is good for the environment and of course also for the wallet. The branch organization Vlehan calculated that a dishwasher cost a household in 1990 approximately €335,- per year on water and energy cost, now it’s about €75,-.
It is advisable to pay attention to the energy. More and more manufactures use the new energy label wit classes: A, A+, A++, A+++. Dishwasher in the highest efficiency class (A+++) consume 30% less power as the ones In class A. Dishwashers in class A++ consume 21% less power towards the ones in class A. The energy consumption includes also the standby consumption: that’s the energy consumption if the dishwasher is off.
Unfortunately is it not possible to test all the dishwashers, so they have tested the most popular models of the Netherlands. They looked also at the new, special models. This is currently at example the freestanding dishwasher from Smeg, the BLV2. This design dishwasher is in total in 50-s style and available in 8 bold colors.
Here are the results of the dishwasher test:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten