Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

donderdag 29 december 2011


Moderne Keuken Ideeën voor 2012 Keukens, Design Trends
Nu we bijna aan het eind zijn van 2011, komen we met nog een aantal trend voor uw keuken in 2012.

Het hart van de woning en de plaats om te koken, wordt de moderne keuken gebruikt om te genieten van maaltijden, maar ook om de gasten te vermaken. Prachtige, moderene keukenontwerpen bieden meer luxe en geavanceerde technologische comfort, een elegante en chique  stijl die een lust zijn voor het oog. Hedendaagse keuken interieurs maximaliseren het gebruik van de beschikbare ruimte, het aanbieden van lichte, moderne keuken ontwerpen met efficiënte verlichting en opslagmogelijkheden.

Wit, zwart, grijs en natuurlijke bruine houttinten zijn stijlvolle kleuren voor de keukens van 2012. Aangenaam en zacht geel, scherp of donker rood, pastel olijf en groene kleuren kunnen gecombineerd worden met stijlvolle witte, zwarte of elegante grijstinten, volgens de frisse en kleurrijke keuken design trends 2012. Ook veel keuken ideeën die eerder werden geïntroduceerd zijn uiteraard perfect voor het jaar 2012.

1.    Hedendaagse keuken interieurs zijn meer uitgerust met high-tech apparaten dan ooit tevoren. De rol van de keuken is veranderd, het is niet meer alleen een plek om te koken. Moderne keukens weerspiegelen de hedendaagse levensstijl, met daarbij een gadget voor elk karwei is geen verassing.

2.Moderne keuken ideeën zijn zeer verschillend van de keuken ontwerpen van twintig of zelfs vijf jaar geleden. De nieuwe keuken ontwerpen bieden efficiënte verlichting met
LED-lciht, energie-en waterbesparende apparatuur en zelfs glow in the dark kranen.

3.Stijlvolle, comfortabele en functionele hedendaagse keuken interieurs zijn ontworpen voor ons , de drukbezette mens. Een mooie en ruimte eethoek waar de hele familie elkaar ontmoet en samen tijd besteed is momenteel het hart van het moderne huis.Een comfortabele eethoek, efficiënte verlichting, nieuwe materialen, functionele lay-out, een ruime opzet en high-tech apparaten en accessoires maken de moderne keuken en het eetgedeelte uitnodigend en mooi.

4.Opslagruimte is een belangrijk element in de moderne keuken. Nieuwe keuken ontwerpen moeten tegenwoordig uitgevoerd zijn met grote en praktische opslagmogelijkheden. Oude keukenkasten zijn inefficiënt en ontoereikend voor de hedendaagse keuken interieur. Nieuwe keuken lades met ruime organisatoren en licht van gewicht keukendeurtjes voegen functionaliteit en charmante details toe aan de keuken.


5.Iedere keuken ontwerper werkt aan ruimtebesparende keuken ideeën, het ontwikkelen van stijlvolle en moderne keuken accessoires die een luxe tintje toe voegen aan moderne keuken. Moderne vooruitgang betekent dat we meer schappen en organizers toepassen, en zo het stijlvolle, comfortabeel en moderne keuken interieur creëren dat de moderne design trends reflecteert en de nieuwe houding weergeeft.

6.Comfortabele stoelen in plaats van krukken, zachte en luxe bekledingsstoffen en moderne eettafels weerspiegelen het verlangen om te leven in een prachtige en functionele woning.7.Keuken ontwerpers bieden ook diverse hi-tech ideeën voor entertainment. Dit om de moderne noodzaak voor de constante toegang tot computers en voortdurende entertainment te definiëren met de vorm van de moderne keuken ontwerpen. Computers met recepten, bibliotheken en internet zijn populair en niet meer weg te denken uit de keuken.
8.Eenvoudgie planken aan de muur zijn retro-moderne keuken ideeën. Kleine planten, kruiden, kommen, bekers of kleine apparaten op planken creëren een prachtig scherm en worden zo een mooie wanddecoratie. Massief houten planken met grote schuifpanelen, gemaakt van matglas,  passen goed in het hedendaagse keuken interieur. Planken zorgan dat alle beschikbare ruimte op de muur wordt benut. Het plaatsen vang glazen en glazen accessoires zijn zeer geschikt voor het creëren van ruimtelijkheid in kleine keukens die zo luchtig, functioneel en comfortabel aanvoelen.
9.Keuken ontwerpers geven als advies: het maken van gedurfde contrasten. Combinatie van lichte en donkere kleuren, verschillende texturen en materialen voor een stijlvol, interessant en ongewoon hedendaags keuken interieur.
10. Retro-moderne keuken ideeën zijn vooral aantrekkelijk wanneer er gecombineert wordt met het moderne keuken design. Een gepolijst houten tafelblad en witte muurverf, strepen of vintage behang, vernikkelde moderne keuken accessoires en roestvrij stalen apparatuur, gecombineerd met een landelijke stoffen en accessoires in felle kleuren creëren zo een aantrekkelijke en unieke keuken.11.In plaats van de traditionele keuken kasten, zijn moderne keukens vaak uitgevoerd met doorschijnende glazen deuren of glazen panelen die glijden op kleine wielen. Deze deuren of panelen schermen vaak de muren af die gevuld zijn met planken.


 12.Moderne barkrukken, transparante plastic stoele, mooie verlichting en een kookeiland met strakke lijnen en handige opslag creëreneen functionele en comfortabele moderne keuken in eem eigentijdse stijl.


Modern Kitchen Ideas for 2012 Kitchens, Design Trends

Now we nearly end 2011, let’s come up with some more trends for your kitchen in 2012.

The heart of the home and the place for cooking food, modern kitchen is used for enjoying meals and entertaining guests. Beautiful modern kitchen designs offer more luxury and advanced technological comfort, elegant style and chic that are pleasing to the eye. Contemporary kitchen interiors maximize the usage of available space, offering bright modern kitchen designs with efficient lighting and storage.

White, black, gray and natural wood brown are stylish colors for 2012 kitchens. Pleasant and soft yellow, sharp or dark red, pastel olive & green colors can be combined with classy white and black or elegant gray tones, following fresh and colorful kitchen design trends for 2012. Also many kitchen ideas that were introduced earlier are perfect for 2012 kitchen design.

 1.    Contemporary kitchen interiors are more equipped with hi-tech appliances than ever before. Kitchens role changed, it is not only a place for cooking anymore. Modern kitchen designs reflect contemporary lifestyle, and having a gadget for every task is not a surprise.2.    Modern kitchen ideas are very different from kitchen designs twenty or even five years ago. New kitchen designs offer efficient lighting with LED lights, energy and water saving appliances and glowing in the dark sink faucets.
3.    Stylish, comfortable and functional contemporary kitchen interiors are designed for busy people. Beautiful and spacious dining area where the family meets and spends time together is the heart of modern home decorating.


Comfortable dining furniture, efficient lighting, new materials, functional layout, spacious design and hi-tech appliances and accessories make modern kitchen and dining areas look inviting and beautiful.

4.    Storage space is an important element in modern kitchen. New kitchen designs must have large and practical storage. Old kitchen cabinets are inefficient and insufficient for contemporary kitchen interiors. New kitchen drawers with space organizers and light weight doors add functional and charming details to kitchen designs.

5.    Every kitchen designer works at space saving kitchen ideas, developing stylish contemporary kitchen accessories that add luxurious flavor to modern kitchen designs. Modern improvement means bringing more racks and space organizers, creating stylish and comfortable contemporary kitchen interiors that reflect modern design trends and new attitudes.6.    Comfortable chairs instead of stools, soft and luxurious upholstery fabrics and modern dining tables serve the desire to live in beautiful and functional homes.

 7.    Kitchen designers offer various hi-tech ideas for entertainment. The modern necessity for a constant computer access and ongoing entertainment define and shape modern kitchen designs. Computers with recipes libraries and internet connection are popular kitchen ideas.


8. Simple wall shelves are retro-modern kitchen ideas. Small house plants, herbs, bowls, mugs or small appliances on shelves create a beautiful display and become wonderful wall decorations. Solid wood shelves with large sliding panels made of frosted glass add more interest to contemporary kitchen interiors.

Wall shelves that use all available space on the wall, glasses and glass accessories are great for creating more spacious small kitchen design that feels airy, functional and comfortable.

9. Kitchen designers recommend creating bold contrasts, combining light and dark colors, different textures and materials for stylish, interesting and unusual contemporary kitchen interiors.

10. Retro-modern kitchen ideas look especially attractive when combines with contemporary kitchen design. Polished wooden table top and white wall paint, stripes or vintage wallpaper, nickel-plated modern kitchen accessories and stainless steel appliances, combined with country style fabrics and accessories in bright colors create attractive and unique kitchens.11. Instead of traditional kitchen cabinets, modern kitchen designs include translucent glass doors or glass panels, sliding on tiny wheels, that protect and decorate walls with shelves.


12. Contemporary bar stools, transparent plastic chairs, attractive lighting design and a kitchen island with clean lines and convenient storage create functional and comfortable modern kitchen designs in contemporary style.1 opmerking: