Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

vrijdag 7 januari 2011

Wat maakt een goede keuken?

Bij het ontwerpen van keukens komen er 3 belangrijke aspecten kijken:
-       Een ergonomische kookruimte en opbergruimte
-       Lifestyle en vermaak
-       De architectonische stijl
Het kiezen van een stijl lijkt misschien wel het moeilijkste, maar haast iedereen weet ongeveer wel wat hij of zij leuk vindt. Er zijn een aantal factoren die je kunnen helpen bij het maken van een goede keuze:
Wat we mooi vinden vs. wat in is – Als we door een tijdschift bladeren, of het internet afzoeken, vinden we stijlen die ons aanspreken en die modern zijn. Bij het adviseren van een klant, proberen we een balans te kiezen tussen deze 2 onderdelen. Een keuken is vaak het hard van het huis en kan geen ziel missen.

Tijdloos vs. trendy -  In het kiezen van een specifiek model van een keuken, moeten we de tijd van het huis overwegen, net als trends die snel uit de mode raken. Daarom zijn simpelere stijlen vooral populair. Het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en steen, houden moderne keukens tijdloos.
Investeren in een huis – Bij het adviseren van onze klanten vergeten we niet dat een keuken een belangrijke factor is bij de verkoop van een huis. Op de huidige huizenmarkt, kiezen klanten graag een huis waar zie niet te veel aan hoeven te doen.

In tijden dat thuis koken populair is, kiezen veel klanten voor een open keuken gecombineerd met een vermakend gebied. De meeste van deze keukens hebben het kookeiland tussen de twee ruimtes in.
Een tijdelijk kookeiland – ontwerpen zijn door de jaren heen erg veranderd. Vandaag de dag, zijn moderne kookeilanden uitgerust met alle onderdelen en kan er op worden gekookt, gewassen of wordt het als bar of eetgedeelte gebruikt. Moderne keukens hebben kastjes die tot het plafond rijken in het wit, als praktische opbergruimte en orgonomische organisatie. Moderne kookeilanden bevatten verschillende oppervlakken op verschillende niveau’s. Glad, recht gelijnd. Gebogen of kubieke eco-stijl architectonische vormen en keukens met schuifdeuren zijn praktisch en aantrekkelijke moderne design trends.
De keuken werkdriehoek is waarschijnlijk de meest onderzochte en toegepaste ergonomische princiepe . Het is het middelpunt van de meeste keuken layouts. De doelstellingen van een goede keuken werkdriehoek moet zij het plaatsen van de drie meest gebruikte werkzijdes. De meest efficiënte onderlinge afstand en het verkeer zoveel mogelijk te beperken door middel van de werkzone.

In een traditionele keuken zijn de drie meeste gebruikte onderdelen:
-       Koekkast – de koude opslag zijde
-       Spoelbak – de schoonmaak/voorbereid zijde
-       Fornuis – de kookzijde
Deze drie zijn de punten van de keuken werkdriehoek. Als je deze twee ver van elkaar afplaatst, verspil je veel meters bij het bereiden van je maaltijd. Als ze te dichtbij elkaar zijn, heb je een benauwde keuken.


What makes a good kitchen design???
 

In the kitchen design there are 3 main issues that need to be addressed.
-       Ergonomic of cooking space and storage
-       The lifestyle & entertainment
-       The architectural style
Choosing a style may seem the most difficult but everybody more or less knows what they like. There are some factors that help making a good decision:
What we like vs. what is trendy – Research through a magazines and browsing internet will help us determine the style we like and what is in the fashion. In advising our customers we try to create a balance between these two as kitchen is often a hart of home and it cannot miss a soul.

Timeless vs. trendy – In choosing a particular model of the kitchen we need to consider the period of our home and as well that trends are outdated fast. That is why moderate designs are most popular. Using natural materials like wood and stone keep the modern design timeless and avoiding too many decorative elements can keep the classical model in the contemporary spirit.
Investment in the house – Advising our customers we do not forget that kitchen is a very important selling factor of the house. On the present real estate market customers most often choose a home where they can move in directly.
In the times when home cooking is up most popular a lot of customers choose for an open kitchen combined with the entertaining area. Most of these kitchens have an island combining both spaces.
Contemporary kitchen island designs have been developing over many years. Today modern kitchen island designs are equipped with all kitchen appliances and can be the cooking, washing, bar or eating zone. Modern kitchen island designs have ceiling mounted functional white kitchen cabinets, offering convenient storage and ergonomic organization.
Modern kitchen island designs include several surfaces on different levels. Smooth, straight lined, curved or cubic eco style architectural forms and sliding kitchens designs are practical and attractive modern design trends.

The kitchen work triangle is probably the most researched and applied ergonomic principle around. It is the centerpiece of most kitchen layouts. The goals of a good kitchen work triangle are to place the three most common work sites the most efficient distance apart and to minimize traffic through the work zone.
In the traditional kitchen the three main work sites are:
·         Refrigerator - the cold storage work site
·         Sink - the cleaning/preparation work site
·         Stove - the cooking work site
These represent the three points of the kitchen work triangle. If you place these too far away from each other you waste a lot of steps while preparing a meal. If they are too close to each other you have a cramped kitchen without any place to work.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten